شرکت حسابداری و مشاوره مالی حسابگران مبتکر کردستان(سهامی خاص) با سلام شرکت حسابگران مبتکر کردستان یک شرکت حسابداری و مشاوره مالی است که جهت ارتقاع سطح کمی و کیفی عملیات حسابداری واحدهای تولیدی،خدماتی و بازرگانی و به منظور کاهش هزینه ها؛افزایش بهره وری و در نتیجه افزایش سود آماده ارائه خدمات به صاحبان محترم مشاغل کوچک و بزرگ می باشد. http://acchesabgaran.ir 2019-12-09T15:54:43+01:00 text/html 2019-10-01T10:34:55+01:00 acchesabgaran.ir آدام اسمیت نرم افزار محاسبه بیمه پرسنل ساعت کاری http://acchesabgaran.ir/post/613 <font face="Mihan-Nassim" size="4"> با سلام خدمت تمامی همراهان گرامی</font><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">در این بخش فایل اکسل حاوی محاسبه بیمه مربوط به حقوق و دستمزد سال 1398 را برای پرسنلی که به صورت ساعت کاری در کارگاه مشغول به کار هستند قرار داده ایم ؛ امیدواریم مورد توجه و کاربرد شما کابر گرامی واقع گردد .</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">موارد ذکر شده در نرم افزار :</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000">- انتخاب ماه و روزهای هر ماه به صورت خودکار</font></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000">- محاسبه ساعات کاری پرسنل در ماه&nbsp;</font></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000">- محاسبه حق بیمه سهم پرسنل بر اساس ساعات کاری در ماه</font></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000">- محاسبه حق بیمه پرسنلی که تمایل به ارسال لیست بیمه به صورت کامل دارند&nbsp;</font></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#660000">- محاسبه مابه التفات حق بیمه کارکرد واقعی و حق بیمه کامل&nbsp;</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img hspace="10" border="0" align="" vspace="10" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/372/1115533/1560158621.jpg" alt=""></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b style=""><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/372/1115533/bimesaatkari.xlsx" target="" title="نرم افزار اکسل محاسبه بیمه ساعت کاری">جهت دانلود کلیک نمایید&nbsp;</a></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/372/1115533/bimesaatkari.xlsx" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/372/1115533/download.png" alt="نرم افزار اکسل بیمه ساعت کاری"></a></div> text/html 2019-08-25T20:25:56+01:00 acchesabgaran.ir آدام اسمیت تغییرات در صورتهای مالی به همراه نمونه صورتهای مالیسال 1398 http://acchesabgaran.ir/post/612 <h3 dir="RTL" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt; margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Nassim"><a href="https://audit.org.ir/WFrmSiteCircularView.aspx" style=""><span lang="FA" style="color: black;">سازمان حسابرسی</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="">طی بخشنامه ای در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ به تمام مدیران حسابرسی کشور انتشار صورت های مالی نمونه که بر اساس استانداردهای حسابداری جدید، به شماره های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></h3><h3 dir="RTL" style="margin-right: 36pt; text-align: right; text-indent: -18pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">استاندار بروز شده شماره 1 : </span><span lang="FA" style="">ارایه صورتهای مالی</span></font></h3><h3 dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:right;text-indent:-18.0pt; line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">استاندار بروز شده شماره 2: صورت جریانهای نقدی</span></font></h3><h3 dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:right;text-indent:-18.0pt; line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">استاندار بروز شده شماره ۳۴: رویه های حسابداری ، تغییر در برآورد های حسابداری و اشتباهات</span></font></h3><h3 dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:right;text-indent:-18.0pt; line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">استاندارد بروز شده شماره ۳۵: مالیات بر درآمد</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></h3><h3 dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:right;text-indent:-18.0pt; line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">استاندار بروز شده شماره ۳۶:ابزارهای مالی : ارائه</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></h3><h3 dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:right;text-indent:-18.0pt; line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">استاندار بروز شده شماره ۳۷: ابزار های مالی: افشا</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 40px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; text-align: right;"> <p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 15pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">و بر مبنای استاندارهای حسابداری بین المللی و گزارشگری مالی بین المللی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> IFRS&nbsp; </span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار بروز رسانی شده است، را اعلام نمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>.</span></b></font><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/372/1115533/120.png" alt="" style="text-align: center; font-size: 11px;"></font></p></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 40px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تغییرات اساسی در صورتهای مالی جدید:</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; text-align: right;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">بر اساس استاندارد های حسابداری جدید تعداد صورتهای مالی اساسی از چهار صورت مالی به پنج صورت مالی افزایش یافته است که به شرح زیر میباشد:</font></b></p><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">صورت سود و زیان</font></b></li><li style="box-sizing: border-box;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">صورت سود و زیان جامع</font></b></li><li style="box-sizing: border-box;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">صورت وضعیت مالی</font></b></li><li style="box-sizing: border-box;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">صورت تغییرات در حقوق مالکانه</font></b></li><li style="box-sizing: border-box;"><b style=""><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">صورت جریان های نقدی</font></b></li></ul> text/html 2019-03-26T06:12:24+01:00 acchesabgaran.ir آدام اسمیت بخشنامه ۲۶۵۱۵۶ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸(تصویب دستمزد سال ۱۳۹۸ + جداول و پیوست‌ها) http://acchesabgaran.ir/post/611 <p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="3">شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۷/‏۱۲/‏۱۳۹۷&nbsp; پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۸، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.<span id="more-68850" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"></span></font></p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><div style="text-align: center;"><img src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1395/2/6/588876_192.jpg" alt="تصویر مرتبط"></div><br class=" sb-br" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); text-align: right;"></font><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">جهت دریافت متن کامل به انضمام&nbsp;جداول و پیوست‌ها&nbsp;<a href="http://static.accpress.com/file/@ACCPress38.pdf" target="_blank" rel="noopener" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration-line: none; color: rgb(92, 85, 82);"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration-line: underline; color: rgb(255, 102, 0);">اینجا</span></a>&nbsp;کلیک کنید.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br class=" sb-br" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); text-align: right;"></font><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">۱- از اول سال ۱۳۹۸ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۸ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۳ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۷,۰۴۹ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۷ افزایش می‌یابد.</font></p> text/html 2019-01-22T17:28:34+01:00 acchesabgaran.ir آدام اسمیت خلاصه استاندارهای حسابداری ایران http://acchesabgaran.ir/post/610 <div><font size="4" face="Mihan-Nassim">این اثر با هدف مرور بندهای برجسته و مهم مندرج در ا ستانداردهای حسابداری ایران تهیه و گردآوری گردیده است؛ بر این اساس، کلیه حقوق محتوای آن منحصر به سازمان حسابرسی میباشد.</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/372/1115533/e3336_008.jpg" alt=""></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img src="https://mk8.ir/wp-content/uploads/2018/02/1674769.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></div><div><img src="undefined" alt="" vspace="0" hspace="NaN" border="NaN" align="left"></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">به جهت جستجوی آسانتر این بندها در مرجع اصلی، شماره&nbsp; بندها به همان ترتیب استانداردهای حسابداری ایران لحاظ گردیده است.<br></font></div><div><br></div> text/html 2019-01-12T17:09:18+01:00 acchesabgaran.ir آدام اسمیت حسابداری پول‌ رمزگذاری شده http://acchesabgaran.ir/post/609 <font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><div class="lead justify" style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span class="g-writer">عباس وفادار –&nbsp;</span><span class="g-writer">حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری </span></font></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><div class="lead justify" style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">یکی از موضوعات بحث‌برانگیز کنونی در حوزه اقتصاد، بانکداری، کسب و کار و به‌تبع آن حسابداری، پول‌ رمزگذاری شده و حسابداری آن است که اخیرا نیز در کشور ما از سوی مقامات دولتی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی) و نیز دارندگان کسب‌وکار به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار قصد دارم به این موضوع مهم بپردازم.</font></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span id="more-67940"></span></font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><div class="primary-files" style="text-align: justify;"><br class=" sb-br"><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><img class="" src="http://s8.picofile.com/file/8332023818/%D8%A7%D8%B1%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84.jpg" width="369" height="173"></font></div></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">پول رمز‌گذاری شده چیست؟ قبل از ورود به مباحث حسابداری، لازم است که بدانیم پول رمزگذاری شده چیست. پول رمزگذاری شده، یک واسطه مبادله مانند ریال و دلار است؛ اما از نوع دیجیتالی که در آن از تکنیک‌های رمزگذاری برای کنترل ایجاد واحدهای پولی و انتقال آنها از شخصی به شخص دیگر استفاده می‌شود. در حال‌حاضر انواع مختلفی از پول‌های رمزگذاری شده وجود دارند که معروف‌ترین آنها یعنی بیت کوین در ژانویه ۲۰۰۹ پا به عرضه وجود گذاشت.</font></p><font size="3" face="Mihan-Nassim"></font><br> text/html 2019-01-12T16:52:26+01:00 acchesabgaran.ir آدام اسمیت استانداردهای مصوب جدید حسابداری http://acchesabgaran.ir/post/607 <div><font size="3" face="Mihan-Nassim"> استاندارد حسابداری ۳۴ با عنوان “رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات”&nbsp; مصوب سال ۱۳۹۷ که در مورد کلیه‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آنها از تاریخ‌ ۱/۱/۱۳۹۸ و بعد از آن‌ شروع‌ می‌شود، لازم‌الاجراست‌.&nbsp; <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim">نکته: اجرای همزمان این استاندارد و استاندارد حسابداری ۱ ارائه صورتهای مالی، موجب کنارگذاری استاندارد حسابداری ۶ گزارش عملکرد مالی می‌شود.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim">پی نوشت:با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ ۸ رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات (ویرایش ۲۰۱۷) نیز رعایت‌ می‌شود.</font><p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><img class="" src="http://www.malionline.ir/images/docs/000000/n00000107-b.jpg" width="209" height="297"></font></p></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim">استاندارد حسابداری شماره ۱ با عنوان ” ارائه صورت های مالی” مصوب سال ۱۳۹۷ که از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۸ لازم الاجراست، جایگزین استاندارد حسابداری ۱ نحوه ارائه صورتهای مالی (مصوب ۱۳۷۹) می‌شود.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim">اجرای الزامات این استاندارد، منجر به کنارگذاری استاندارد حسابداری ۱۴ نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری می‌گردد. ( لازم به ذکر است که ، اجرای همزمان این استاندارد و استاندارد حسابداری ۳۴ رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباه، موجب کنارگذاری استاندارد حسابداری ۶ گزارش عملکرد مالی می‌شود.)</font></div><br>